Podziękowania dla Mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 
Szanowni Państwo, drodzy Wyborcy!
 
Dziękuje za  Państwa  udział w wyborach samorządowych, szczególnie i serdecznie dziękuję za każdy Państwa głos oddany na moją osobę. 
Uzyskany wynik to jest nasz wspólny sukces, od początku podkreślałem, że program który Państwu przedstawiłem, a Wy go zaakceptowaliście zbudowałem po spotkaniach z Wami. To Wy Mieszkańcy byliście dla mnie inspiracją. Zapewniam Was, że dołożę wszelkich starań, żeby skutecznie zrealizować deklarowane przedsięwzięcia. Przed nami wspólna droga z dobrem dla Mieszkańców.
Nie zawiodę Was!

Z pozdrowieniami
Augustyn Ormanty
 
Szanowni Mieszkańcy, drodzy Wyborcy,


Za nami pierwsza część wyborów samorządowych. Wybieraliśmy radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Swoje głosy oddaliście też w wyborach na burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, a dzięki Państwa poparciu mam możliwość uczestnictwa w II turze wyborów. Szanowni Mieszkańcy chciałbym każdemu z osobna podziękować i wyrazić swoją wdzięczność za zaufanie, którym po raz kolejny mnie obdarzyliście.

Otrzymany wynik przyjmuję z dużą pokorą. Świadczy on też o tym, iż nasz wspólny program i plan pracy zarówno w skali gminy jak i każdej z miejscowości spotkał się z Państwa akceptacją.

Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Dawidowi Herbutowi, a także Pani Zofii Jończyk, zaprzedstawienie własnych projektów i pomysłów, które w wielu aspektach są zbieżne z zaproponowaną prze-ze mnie strategią dla rozwoju miasta i poszczególnych miejscowości. Mam nadzieję, iż wkrótce będzie nam dane ponownie współpracować dla dobra naszej gminy, tak jak to miało miejsce wcześniej. Wspomnę tylko, że z Panem Dawidem Herbutem zrealizowaliśmy inicjatywy, które zrodziły się w jego głowie, a dzięki naszej dobrej współpracy dziś służą naszym mieszkańcom. Dziękuje również mojemu kontrkandydatowi Tadeuszowi Steli za dotychczasową stojącą na dobrym poziomie rywalizację.

Szanowni Państwo, Program na lata 2018-2023, który zaproponowałem, spotkał się z dużą przychylnością i akceptacją, chcę dodać iż powstał on po spotkaniach z Wami. To rozmowy z mieszkańcami, sąsia-dami stały się dla mnie inspiracją, zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z ludźmi – to nie ulega zmianie. Moją dewizą nadal pozostaje – służenie ludziom a nie panowanie nad nimi.

Szanowni Wyborcy, Pragnę serdecznie zaprosić do uczestnictwa w wyborach 4 listopada i oddania głosu na moją kandydaturę. Zapewniam, jeśli obdarzycie mnie zaufaniem, dołożę wszelkich starań, żeby skutecznie zrealizować deklarowane w moim programie przedsięwzięcia. Chcę wspólnie z Wami zrealizować nasz program. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim na stronie internetowej www.augustynormanty.pl

Jeszcze raz proszę każdego z Państwa o oddanie głosu na moją osobę. Szczególnie proszę o rozważenie mojego programu przez tych z Państwa, którzy w pierwszej turze oddaliście głosy na kandydatów nie biorących już udziału w wyborach. Nie zawiodę Was!


Z głębokim szacunkiem
Augustyn Ormanty
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.  

Nie ukrywam, iż zawsze byłem zwolennikiem bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Żałuję też ogromnie, że tego rodzaju debata publiczna nie odbyła się przed I turą wyborów w Naszej Gminie, kiedy to byłaby ona najbardziej wskazana ze względu na ilość kandydatów biorących udział w wyborach na burmistrza oraz ze względu na równość szans wszystkich kandydatów, w tym  możliwości zaprezentowania przez nich swoich programów. 

Tym niemniej jednak odnoszę się pozytywnie do propozycji debaty z moim kontrkandydatem przed drugą turą wyborów, jednak w sposób spokojny i wyważony,  po uzgodnieniu  wcześniej jej warunków pomiędzy naszymi sztabami wyborczymi. Do tej pory nie mam bowiem żadnej informacji oficjalnej od mojego kontrkandydata w tej kwestii, zatem pozwolę sobie jako pierwszy zaproponować debatę według następujących propozycji.  

Po pierwsze – ważnym i istotnym jest dla transparentności tej debaty, aby była ona przeprowadzona: przez niezależnych i obiektywnych dziennikarzy, nie związanych z  żadnym ugrupowaniem czy partią polityczną, a także z żadnym z dotychczasowych kandydatów na urząd burmistrza.

Po drugie – aby debata miała charakter merytoryczny i obiektywny proponuję,  aby została ona przeprowadzona przez niezależnych dziennikarzy np. w Radio Kraków.
Po trzecie – rozsądnym wydaje się, aby sztaby wyborcze kandydatów na burmistrza uzgodniły i potwierdziły warunki i zakres tematyczny debaty tak, aby był on związany ściśle z kwestiami dotyczącymi mieszkańców Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Nie mogę się  bowiem zgodzić na tematy stricte polityczne, tzw. zastępcze,  a  tylko na takie, które będą związane z życiem i funkcjonowaniem Naszego Miasta i Gminy. 

Reasumując, chętnie wezmę udział w debacie organizowanej przez profesjonalnych i bezstronnych organizatorów oraz dziennikarzy. Najlepszym rozwiązaniem jest debata organizowana przez Radio Kraków. Żałuję, że taka debata nie odbyła się przed I turą, wówczas możliwość udziału otrzymałby każdy z kandydatów.

Augustyn Ormanty 

Szanowni Wyborcy. 
Za nami pierwsza część wyborów samorządowych. Wybraliście radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  Swoje głosy oddaliście też w wyborach na burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej – dzięki Państwa poparciu mam możliwość uczestnictwa w II turze wyborów. 
Otrzymany wynik przyjmuję z dużą pokorą. Świadczy on też o tym, iż  nasz wspólny program i plan pracy zarówno w skali gminy jak i każdej z miejscowości spotkał się  z Państwa akceptacją.
Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Dawidowi Herbutowi, a także Pani Zofii Jończyk za dotychczasową kampanie wyborczą. Mam nadzieję iż wkrótce będzie nam dane ponownie współpracować dla dobra naszej gminy.  
Zapraszam i zachęcam do udziału w drugiej turze wyborów – w niedzielę 4 listopada,  w której spotkam się z Panem Tadeuszem Stelą, któremu również dziękuje za dotychczasową stojącą na dobrym poziomie rywalizacje. 
Spotkajmy się przy urnach wyborczych 4 listopada 2018 roku

Z pozdrowieniami
Augustyn Ormanty  

Szanowni Wyborcy, drodzy Mieszkańcy!


Cztery lata temu obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, wybierając na stanowisko Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. W ostatnich czterech latach realizowałem program, który zbudowałem dzięki Wam – pomysły i projekty powstały po spotkaniach i konsultacjach z mieszkańcami – zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z Wami. To był nasz wspólny program, tak też będzie i tym razem.

Szanowni mieszkańcy chciałbym każdemu z osobna podziękować, uścisnąć dłoń i wyrazić wdzięczność za zaufanie, którym obdarzyliście mnie przed czterema laty. Wykorzystując ten czas, starałem się swoją służbę pełnić jak najlepiej, wspólnie udało się nam zrealizować wiele cennych przedsięwzięć na terenie gminy. Przy wielkich zadaniach zdarzają się również pomyłki, za wszelkie błędy, czy niedociągnięcia – szczerze przepraszam. 

W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy wspólnie wiele wartościowych i potrzebnych przedsięwzięć i inwestycji, w większości z nich inspiracją byli sami mieszkańcy i bezpośrednie spotkania i rozmowy z Wami. Nie tylko w moim gabinecie, którego drzwi dla każdego zawsze były otwarte, ale przede wszystkim w czasie bezpośrednich spotkań w waszych miejscowościach, w których z radością uczestniczyłem i które dodawały mi energii w poszukiwaniu dobrych rozwiązań. 

Wielokrotnie słyszałem od młodych rodziców, aby postawić na stworzenie większej ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach, ten pomysł często się przewijał się w rozmowach z mieszkańcami. Postanowiliśmy zainwestować w rozbudowę przedszkoli, stworzyliśmy nowe miejsca dla najmłodszych w Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarzycach Wielkich, Podolanach i Barwałdzie Średnim. Pomysł okazał się rewelacyjny, co potwierdzają zadowoleni rodzicie. To był dla mnie priorytet! 

Bardzo często mieszkańcy sygnalizowali mi, aby poprawić stan dróg na terenie gminy. Sam jako kierowca, zgadzałem się z opiniami innych kierujących, że stan dróg musi się poprawić. Ostatnie cztery lata były rekordowe w przypadku inwestycji drogowych – powstały nowe odcinki dróg na terenie całej gminy, a pozytywne wrażenie robią zmiany jakie dokonały się na drogach w Kalwarii Zebrzydowskiej, Brodach, Zebrzydowicach, Leńczach, Podolanach, Barwałdzie Górnym i Barwałdzie Średnim. 

W rozmowach z mieszkańcami często słyszałem zaniepokojenie, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska w latach 2010-2014, gdy nie sprawowałem funkcji burmistrza, została zadłużona – dlatego też w ostatnich latach ustabilizowaliśmy budżet, nie zaciągaliśmy kredytów i innych zobowiązań finansowych, a pozycja naszej Gminy w rankingach poprawiła się! 

Starsi mieszkańcy, seniorzy prosili, żeby poprawić sytuację w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, ten problem też był dla mnie bardzo ważny. Dziś mogę powiedzieć, że ostatnie cztery lata to dobry czas dla tej placówki, a potwierdzeniem jest ostatnia inwestycja jaką jest zakup rentgena i utrzymanie nocnych dyżurów. 

Przedstawiając nasz wspólny program na lata 2014-2018 zaprezentowałem też własne pomysły, które w ostatniej kadencji zrealizowałem. Chciałbym przypomnieć te deklaracje, a były to między innymi:

Obniżenie pensji w stosunku do poprzednika, 10 % z wynagrodzenia przekazać na cele charytatywne – Obniżyłem swoją pensje, a 10 % wynagrodzenia przekazuję na rzecz CARITAS Kalwaria Zebrzydowska.

Praca bez zastępcy i sztabu doradców  W przeciwieństwie do poprzednika, w mijającej kadencji pracowałem bez zastępcy i doradców, co dało oszczędność dla budżetu Gminy wynoszącą blisko 1 milion złotych.

Szanowni Wyborcy, 

Przedstawiłem tylko kilka wątków rozmów i spotkań z mieszkańcami, które stały się dla mnie inspiracją i oparciem dla tworzenia programu na lata 2014-2018. Jak pokazują przywołane przykłady, udało mi się zrealizować wytyczone cele. 

Na podobnych założeniach oparłem mój program na lata 2018-2023, czerpiąc z podpowiedzi i sugestii mieszkańców gminy, zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z ludźmi – to nie ulega zmianie. 

Szanowni Wyborcy. Pragnę serdecznie zaprosić do uczestnictwa w wyborach i oddania głosu na moją kandydaturę. Zapewniam, jeśli obdarzycie mnie zaufaniem, dołożę wszelkich starań, żeby skutecznie zrealizować deklarowane przedsięwzięcia. Chcę podkreślić, że jest to nasz wspólny program, stworzony na podstawie konsultacji z mieszkańcami. 
Za wszelką dotychczasową 
życzliwość i zaufanie dziękuję!