Szanowni Wyborcy, drodzy Mieszkańcy!


Cztery lata temu obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, wybierając na stanowisko Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. W ostatnich czterech latach realizowałem program, który zbudowałem dzięki Wam – pomysły i projekty powstały po spotkaniach i konsultacjach z mieszkańcami – zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z Wami. To był nasz wspólny program, tak też będzie i tym razem.

Szanowni mieszkańcy chciałbym każdemu z osobna podziękować, uścisnąć dłoń i wyrazić wdzięczność za zaufanie, którym obdarzyliście mnie przed czterema laty. Wykorzystując ten czas, starałem się swoją służbę pełnić jak najlepiej, wspólnie udało się nam zrealizować wiele cennych przedsięwzięć na terenie gminy. Przy wielkich zadaniach zdarzają się również pomyłki, za wszelkie błędy, czy niedociągnięcia – szczerze przepraszam. 

W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy wspólnie wiele wartościowych i potrzebnych przedsięwzięć i inwestycji, w większości z nich inspiracją byli sami mieszkańcy i bezpośrednie spotkania i rozmowy z Wami. Nie tylko w moim gabinecie, którego drzwi dla każdego zawsze były otwarte, ale przede wszystkim w czasie bezpośrednich spotkań w waszych miejscowościach, w których z radością uczestniczyłem i które dodawały mi energii w poszukiwaniu dobrych rozwiązań. 

Wielokrotnie słyszałem od młodych rodziców, aby postawić na stworzenie większej ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach, ten pomysł często się przewijał się w rozmowach z mieszkańcami. Postanowiliśmy zainwestować w rozbudowę przedszkoli, stworzyliśmy nowe miejsca dla najmłodszych w Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarzycach Wielkich, Podolanach i Barwałdzie Średnim. Pomysł okazał się rewelacyjny, co potwierdzają zadowoleni rodzicie. To był dla mnie priorytet! 

Bardzo często mieszkańcy sygnalizowali mi, aby poprawić stan dróg na terenie gminy. Sam jako kierowca, zgadzałem się z opiniami innych kierujących, że stan dróg musi się poprawić. Ostatnie cztery lata były rekordowe w przypadku inwestycji drogowych – powstały nowe odcinki dróg na terenie całej gminy, a pozytywne wrażenie robią zmiany jakie dokonały się na drogach w Kalwarii Zebrzydowskiej, Brodach, Zebrzydowicach, Leńczach, Podolanach, Barwałdzie Górnym i Barwałdzie Średnim. 

W rozmowach z mieszkańcami często słyszałem zaniepokojenie, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska w latach 2010-2014, gdy nie sprawowałem funkcji burmistrza, została zadłużona – dlatego też w ostatnich latach ustabilizowaliśmy budżet, nie zaciągaliśmy kredytów i innych zobowiązań finansowych, a pozycja naszej Gminy w rankingach poprawiła się! 

Starsi mieszkańcy, seniorzy prosili, żeby poprawić sytuację w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, ten problem też był dla mnie bardzo ważny. Dziś mogę powiedzieć, że ostatnie cztery lata to dobry czas dla tej placówki, a potwierdzeniem jest ostatnia inwestycja jaką jest zakup rentgena i utrzymanie nocnych dyżurów. 

Przedstawiając nasz wspólny program na lata 2014-2018 zaprezentowałem też własne pomysły, które w ostatniej kadencji zrealizowałem. Chciałbym przypomnieć te deklaracje, a były to między innymi:

Obniżenie pensji w stosunku do poprzednika, 10 % z wynagrodzenia przekazać na cele charytatywne – Obniżyłem swoją pensje, a 10 % wynagrodzenia przekazuję na rzecz CARITAS Kalwaria Zebrzydowska.

Praca bez zastępcy i sztabu doradców  W przeciwieństwie do poprzednika, w mijającej kadencji pracowałem bez zastępcy i doradców, co dało oszczędność dla budżetu Gminy wynoszącą blisko 1 milion złotych.

Szanowni Wyborcy, 

Przedstawiłem tylko kilka wątków rozmów i spotkań z mieszkańcami, które stały się dla mnie inspiracją i oparciem dla tworzenia programu na lata 2014-2018. Jak pokazują przywołane przykłady, udało mi się zrealizować wytyczone cele. 

Na podobnych założeniach oparłem mój program na lata 2018-2023, czerpiąc z podpowiedzi i sugestii mieszkańców gminy, zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z ludźmi – to nie ulega zmianie. 

Szanowni Wyborcy. Pragnę serdecznie zaprosić do uczestnictwa w wyborach i oddania głosu na moją kandydaturę. Zapewniam, jeśli obdarzycie mnie zaufaniem, dołożę wszelkich starań, żeby skutecznie zrealizować deklarowane przedsięwzięcia. Chcę podkreślić, że jest to nasz wspólny program, stworzony na podstawie konsultacji z mieszkańcami. 
Za wszelką dotychczasową 
życzliwość i zaufanie dziękuję!