Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.  

Nie ukrywam, iż zawsze byłem zwolennikiem bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Żałuję też ogromnie, że tego rodzaju debata publiczna nie odbyła się przed I turą wyborów w Naszej Gminie, kiedy to byłaby ona najbardziej wskazana ze względu na ilość kandydatów biorących udział w wyborach na burmistrza oraz ze względu na równość szans wszystkich kandydatów, w tym  możliwości zaprezentowania przez nich swoich programów. 

Tym niemniej jednak odnoszę się pozytywnie do propozycji debaty z moim kontrkandydatem przed drugą turą wyborów, jednak w sposób spokojny i wyważony,  po uzgodnieniu  wcześniej jej warunków pomiędzy naszymi sztabami wyborczymi. Do tej pory nie mam bowiem żadnej informacji oficjalnej od mojego kontrkandydata w tej kwestii, zatem pozwolę sobie jako pierwszy zaproponować debatę według następujących propozycji.  

Po pierwsze – ważnym i istotnym jest dla transparentności tej debaty, aby była ona przeprowadzona: przez niezależnych i obiektywnych dziennikarzy, nie związanych z  żadnym ugrupowaniem czy partią polityczną, a także z żadnym z dotychczasowych kandydatów na urząd burmistrza.

Po drugie – aby debata miała charakter merytoryczny i obiektywny proponuję,  aby została ona przeprowadzona przez niezależnych dziennikarzy np. w Radio Kraków.
Po trzecie – rozsądnym wydaje się, aby sztaby wyborcze kandydatów na burmistrza uzgodniły i potwierdziły warunki i zakres tematyczny debaty tak, aby był on związany ściśle z kwestiami dotyczącymi mieszkańców Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Nie mogę się  bowiem zgodzić na tematy stricte polityczne, tzw. zastępcze,  a  tylko na takie, które będą związane z życiem i funkcjonowaniem Naszego Miasta i Gminy. 

Reasumując, chętnie wezmę udział w debacie organizowanej przez profesjonalnych i bezstronnych organizatorów oraz dziennikarzy. Najlepszym rozwiązaniem jest debata organizowana przez Radio Kraków. Żałuję, że taka debata nie odbyła się przed I turą, wówczas możliwość udziału otrzymałby każdy z kandydatów.

Augustyn Ormanty