Dotrzymuję słowa - Wiarygodność

Szanowni Wyborcy, Drodzy Mieszkańcy,

Cztery lata temu obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, wybierając na stanowisko Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, jednocześnie zaakceptowaliście program i pomysły, które przedstawiłem i zobowiązałem się je zrealizować.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że w ostatnich 4 latach urzeczywistniłem program, który powstał dzięki Wam, cele i przedsięwzięcia powstały właśnie po spotkaniach z Wami. To była nasza wspólna strategia.
Teraz po upływie kadencji należy przypomnieć sobie postulaty, które zobowiązałem się przed mieszkańcami zrealizować tak, by być wiarygodnym w oczach wyborców i rozliczyć się z obietnic, które składałem.
Dziś patrząc na mój program wyborczy z przed 4 lat mogę śmiało powiedzieć, że większość z przedstawionych pomysłów, projektów i postulatów udało się wspólnie zrealizować. Pozwólcie Państwo, że je w tym miejscu przypomnę:

 • Poprawić kondycje finansową gminy 
W ostatnich latach ustabilizowaliśmy budżet, nie zaciągaliśmy kredytów i innych zobowiązań finansowych, a pozycja naszej Gminy w rankingach poprawiła się!
Ostatnie cztery lata to dobry czas dla tej placówki, a potwierdzeniem jest ostatnia inwestycja jaką jest zakup rentgena i utrzymanie nocnych dyżurów.
Obniżyłem swoją pensje, a 10 % wynagrodzenia przekazuję na rzecz CARITAS Kalwaria Zebrzydowska.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał dotację w wysokości 8 mln 576 tys.
W latach 2015-2018 Gmina Kalwaria Zebrzydowska na budowę i remonty dróg
 • Rozpoczęcie budowy przyszkolnej sali gimnastycznej – zrealizowano 
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi Brody – Zebrzydowice – zrealizowano 
 • Remont drogi Brody – Zebrzydowice – zrealizowano 
 • Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Przytkowice-Leńcze – zrealizowano
 • Budowa chodnika i remont drogi w kierunku kościoła – zrealizowano 
 • Rozbudowa przedszkola – zrealizowano 
 • Remont nawierzchni dróg –zrealizowano 
 • Ochrona ujęcia wody – zrealizowano 
 • Kontynuacja prac remontowo-adaptacyjnych w pawilonie sportowym – zrealizowano 
 • Kontynuacja budowy chodników i oświetlenia – zrealizowano 
 • Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej – zrealizowano 
 • Remont drogi gminnej Zebrzydowice-Brody – zrealizowano 
 • Remont obiektu LKS Olimpia – zrealizowano 
 • Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej – zrealizowano 
 • Stworzenie większej ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach – zrealizowano 
Postanowiliśmy zainwestować w rozbudowę przedszkoli, stworzyliśmy nowe miejsca dla najmłodszych w Barwałdzie Górnym, Przytkowicach, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zarzycach Wielkich, Podolanach i Barwałdzie Średnim. Pomysł okazał się rewelacyjny, co potwierdzają zadowoleni rodzicie. To był dla mnie priorytet!

 • Trwały dostęp do podstawowych usług medycznych 
 • Obniżenie pensji w stosunku do poprzednika, 10 % z wynagrodzenia przekazać na cele charytatywne 
 • Praca bez zastępcy i sztabu doradców 
W przeciwieństwie do poprzednika, w mijającej kadencji pracowałem bez zastępcy i doradców, co dało oszczędność dla budżetu Gminy wynoszącą blisko 1 miliona złotych.

 • Przyśpieszyć proces kanalizacji przy pozyskaniu środków unijnych 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał dotację w wysokości 8 mln 576 tys.
zł, zakończono pierwszy etap kanalizacji miasta, trwają dalsze prace – zostanie wykonana budowa 9,4 km sieci sanitarnej.

 • Uzyskanie dotacji przy wymianie starych pieców c.o. na ekologiczne 
W latach 2015-2018 Gmina Kalwaria Zebrzydowska zmodernizowała 194 nieekologiczne piece mieszkańców gminy

 • Budowa i modernizacja dróg i chodników 

przeznaczyła 13 mln 281 tys. zł z czego 4 mln 372 tys. zł pozyskano z zewnętrznych źródeł. Przeprowadzono remonty i budowę dróg na terenie całej naszej gminy.
Przedstawiając program dla poszczególnych miejscowości deklarowałem: 

BARWAŁD GÓRNY
 • Budowa chodników i oświetlenia dróg – zrealizowano 
 • Termomodernizacja budynku OSP – zrealizowano 
BARWAŁD ŚREDNI
 • Modernizacja dróg gminnych i rolniczych – zrealizowano 
 • Budowa wodociągu na przysiółku Moskałówka – zrealizowano 
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej – zrealizowano 
BRODY
 • Regulacja potoku Cedron – zrealizowano 
BUGAJ
 • Remont oświetlenia i dróg – zrealizowano 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
 • Podjęcie skutecznych działań w celu pozyskania środków zewnątrz na kanalizację miasta – projekt w trakcie realizacji 
 • Modernizacja skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Kolejowej – zrealizowano 
LEŃCZE
 • Przebudowa drogi wiodącej przez sołectwo – zrealizowano 
PODOLANY
 • Modernizacja sieci wodociągowej – zrealizowano 
PRZYTKOWICE
 • Wykup terenu pod boisko „Na dole” – zrealizowano 
 • Modernizacja chodników – zrealizowano 
STANISŁAW DOLNY-DOLANY
 • Remont i modernizacja lokalnego wodociągu – zrealizowano 
STANISŁAW DOLNY-KĘPKI
 • Budowa sali gimnastycznej – zrealizowano
ZARZYCE MAŁE
 • Budowa świetlicy wiejskiej – zrealizowano 
 • Remonty dróg – zrealizowano 
ZARZYCE WIELKIE
 • Remonty dróg i chodników – zrealizowano 
ZEBRZYDOWICE
 • Regulacja potoku Cedron – zrealizowano 
 • Budowa dróg – zrealizowano 
ZEBRZYDOWCE-BIEŃKOWICE
 • Budowa dróg – zrealizowano 
 • Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej – zrealizowano