Szanowni Mieszkańcy, drodzy Wyborcy,


Za nami pierwsza część wyborów samorządowych. Wybieraliśmy radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Swoje głosy oddaliście też w wyborach na burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, a dzięki Państwa poparciu mam możliwość uczestnictwa w II turze wyborów. Szanowni Mieszkańcy chciałbym każdemu z osobna podziękować i wyrazić swoją wdzięczność za zaufanie, którym po raz kolejny mnie obdarzyliście.

Otrzymany wynik przyjmuję z dużą pokorą. Świadczy on też o tym, iż nasz wspólny program i plan pracy zarówno w skali gminy jak i każdej z miejscowości spotkał się z Państwa akceptacją.

Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Dawidowi Herbutowi, a także Pani Zofii Jończyk, zaprzedstawienie własnych projektów i pomysłów, które w wielu aspektach są zbieżne z zaproponowaną prze-ze mnie strategią dla rozwoju miasta i poszczególnych miejscowości. Mam nadzieję, iż wkrótce będzie nam dane ponownie współpracować dla dobra naszej gminy, tak jak to miało miejsce wcześniej. Wspomnę tylko, że z Panem Dawidem Herbutem zrealizowaliśmy inicjatywy, które zrodziły się w jego głowie, a dzięki naszej dobrej współpracy dziś służą naszym mieszkańcom. Dziękuje również mojemu kontrkandydatowi Tadeuszowi Steli za dotychczasową stojącą na dobrym poziomie rywalizację.

Szanowni Państwo, Program na lata 2018-2023, który zaproponowałem, spotkał się z dużą przychylnością i akceptacją, chcę dodać iż powstał on po spotkaniach z Wami. To rozmowy z mieszkańcami, sąsia-dami stały się dla mnie inspiracją, zawsze stawiałem na bezpośredni kontakt z ludźmi – to nie ulega zmianie. Moją dewizą nadal pozostaje – służenie ludziom a nie panowanie nad nimi.

Szanowni Wyborcy, Pragnę serdecznie zaprosić do uczestnictwa w wyborach 4 listopada i oddania głosu na moją kandydaturę. Zapewniam, jeśli obdarzycie mnie zaufaniem, dołożę wszelkich starań, żeby skutecznie zrealizować deklarowane w moim programie przedsięwzięcia. Chcę wspólnie z Wami zrealizować nasz program. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nim na stronie internetowej www.augustynormanty.pl

Jeszcze raz proszę każdego z Państwa o oddanie głosu na moją osobę. Szczególnie proszę o rozważenie mojego programu przez tych z Państwa, którzy w pierwszej turze oddaliście głosy na kandydatów nie biorących już udziału w wyborach. Nie zawiodę Was!


Z głębokim szacunkiem
Augustyn Ormanty