Szanowni Wyborcy. 
Za nami pierwsza część wyborów samorządowych. Wybraliście radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  Swoje głosy oddaliście też w wyborach na burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej – dzięki Państwa poparciu mam możliwość uczestnictwa w II turze wyborów. 
Otrzymany wynik przyjmuję z dużą pokorą. Świadczy on też o tym, iż  nasz wspólny program i plan pracy zarówno w skali gminy jak i każdej z miejscowości spotkał się  z Państwa akceptacją.
Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Dawidowi Herbutowi, a także Pani Zofii Jończyk za dotychczasową kampanie wyborczą. Mam nadzieję iż wkrótce będzie nam dane ponownie współpracować dla dobra naszej gminy.  
Zapraszam i zachęcam do udziału w drugiej turze wyborów – w niedzielę 4 listopada,  w której spotkam się z Panem Tadeuszem Stelą, któremu również dziękuje za dotychczasową stojącą na dobrym poziomie rywalizacje. 
Spotkajmy się przy urnach wyborczych 4 listopada 2018 roku

Z pozdrowieniami
Augustyn Ormanty