Plan dla miejscowości 2018-2023

Barwałd Górny
 • Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
 • Budowa parkingu przy szkole i kościele 
 • Rozbudowa wodociągu, poprawienie zaopatrzenia w wodę 
 • Regulacja potoku Kleczanka 
 • Remonty dróg lokalnych i rolniczych, budowa chodników oraz oświetlenia

Barwałd Średni
 • Rozbudowa i modernizacja  świetlicy szkolnej  
 • Remonty i modernizacja dróg gminnych i rolniczych 
 • Budowa oświetlenia przy drogach
 • wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika przy DK 52 w kierunku Wadowic

Brody
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole  
 • Remont drogi Brody – Zarzyce Wielkie  
 • Remont budynku „starej szkoły” 
 • Budowa oświetlenia przy drogach 
 • Dalsza regulacja potoku Cedron 
 • Remonty dróg lokalnych i rolniczych 
 • Wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Winiarni”

Bugaj
 • Rozwiązanie problemów drogownictwa 
 • Pomoc  i wparcie budowy światłowodu 
 • Poprawa łączności komórkowej 

Leńcze
 • Termomodernizacja budynku remizy OSP Leńcze 
 • Modernizacja boiska przyszkolnego   
 • Budowa obserwatorium astronomicznego w budynku szkoły 
 • Przebudowa drogi Leńcze – Przytkowice
 • Budowa oświetlenia ulicznego Okrajki-Niwa-Porąbki 
 • Remont w budynku szkoły 
 • Remonty dróg lokalnych  
 • Budowa chodnika w stronę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
 • Wytyczenie ścieżki edukacyjnej – Kamieniec, Agronomówka
 • Zagospodarowanie „Kamieńca” 

Podolany
 • Budowa świetlicy wiejskiej, rozpoczęcie I etapu poprzez zakup gruntu 
 • Budowa parkingu przy przedszkolu 
 • Remont dróg lokalnych  i rolniczych
 • Pomoc w budowie chodnika przy drodze powiatowej 

Przytkowice
 • Wykonanie parkingu przy kościele 
 • Remont dachu oraz termomodernizacja budynku szkoły   
 • Przebudowa i remont drogi gminnej  Przytkowice – Leńcze
 • Modernizacja i remont budynku LKS „Sokół”
 • Remont dróg gminnych 
 • Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich i powiatem – remonty dróg 
 • Budowa oświetlenia przy drogach 
 • Pozyskanie samochodu pożarniczego dla OSP Przytkowice 
 • Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Grabie
 • Zakończenie prac związanych z powstaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Stanisław Dolny-Dolany
 • Kontynuacja nadbudowy szkoły  
 • Remont dróg Draboż oraz Zagórze 
 • Wspieranie działalności lokalnego wodociągu 
 • Zaopatrzenie w wodę przysiółka Draboż  
 • Budowa oświetlenia przy drogach gminnych 
Stanisław Dolny-Kępki
 • Termomodernizacja budynku OSP Stanisław Dolny 
 • Kontynuacja  remontu dróg i budowa oświetlenia 
 • Poprawa bezpieczeństwa przy szkole 

Zarzyce Małe
 • Remont drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej 
 • Wyposażenie placu rekreacyjnego 
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej

Zarzyce Wielkie
 • Remont drogi oraz budowa chodnika w stronę szkoły i remizy 
 • Remont budynku OSP Zarzyce Wielkie 
 • Przebudowa budynku szkoły,  zagospodarowanie terenu – budowa parkingu 
 • Remont chodników i dróg gminnych 

Zebrzydowice
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole, infrastruktury lekkoatletycznej, boiska do tenisa ziemnego  
 • Budowa drogi i chodnika – pod cmentarzem 
 • Budowa parkingu przy szkole z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych  
 • Remont drogi i budowa chodnika przy LKS Olimpia 
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w stronę miasta
 • Remont oraz poszerzenie drogi do Sióstr Zakonnych

Zebrzydowice-Bieńkowice
 • Remonty dróg lokalnych 
 • Budowa oświetlenia przy drogach 
 • Budowa farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym wysypisku śmieci

Kalwaria Zebrzydowska

 • Kontynuowanie prac związanych z kanalizacją miasta   
 • Poprawa przestrzeni Rynku i ulicy 3 Maja 
 • Rozpoczęcie procesu związanego z budową krytego basenu i środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych  
 • Budowa skateparku   
 • Nadbudowana Pawilonu Sportowego Kalwarianka 
 • Rewitalizacja obiektów MKS Kalwarianka – bieżnia sportowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki, studnia głębinowa, modernizacja górnego boiska „sahara” w tym wymiana nawierzchni na sztuczną i budowa piłkochwytów 
 • Pomoc w zakupie wozu bojowego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska
 • Rozbudowa sali widowiskowej, doposażenie w nowy sprzęt oraz klimatyzację 
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej wraz z kotłownią, remont wnętrza 
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Remont dróg gminnych, współpraca z GDDKiA, powiatem i województwem 
 • Modernizacja boisk szkolnych